web analytics

DOK – Democracy is OK

Kuźnia Demokracji

Nalot na ambasadę

Jesteśmy oburzeni i wstrząśnięci strumieniem inwektyw antysemickich, zawartych w liście rozpowszechnionym niedawno przez Kongres Polonii Amerykańskiej naszego regionu. Zaznaczamy jak najwyraźniej: nie w naszym imieniu!!!

KOD USA-Zachód

19 czerwca 2016 · Leave a comment

Kategorie

License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.