web analytics

DOK – Democracy is OK

Kuźnia Demokracji

Młodzież do Prezydenta o veto

Opierając się o pańskie postulaty i ważne słowa o budowaniu jedności narodowej w oparciu o debatę i poszanowanie zdania wszystkich oraz daleko idący pluralizm i próbę konsensusu…

Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN do Prezydenta RP

17 grudnia 2016 · 6 komentarzy

Zapach zupy, czyli rekonstrukcja po polsku

Ten, który rządzi tutaj i teraz, wyrzucony z hołubionego przez lata dzieciństwa, za wszelką cenę chce odbudować swój dziecięcy pokój. Teatr, w którym wszystko samo się tłumaczy. Książki, które czyta się z namaszczeniem.

Jarosław Mikołajewski

9 października 2016 · 1 Comment

Kategorie

License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.