web analytics

DOK – Democracy is OK

Kuźnia Demokracji

Beacie do sztambucha

Czy ktoś, kto choć trochę wierzy, odrobinę zaledwie – może krzyczeć po eucharystii: „Śmierć wrogom ojczyzny”? Czy ktoś kto czuje szacunek wobec sacrum liturgii, może kłamać w przestrzeni kościelnej?

Ks. Andrzej Luter

1 września 2016 · Leave a comment

Kategorie

License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.