web analytics

DOK – Democracy is OK

Kuźnia Demokracji

WYŁOWIONE Z SIECI: Wielebny Arcykapłanie, odpuść

OK, Wasza Arcybiskupiość, każecie, to będę płacił. Wy też.

Janusz Wołoszyn, fb (15-05-2016)

15 maja 2016 · Leave a comment

Kategorie

License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.