web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Targowica 2016, czyli samobój arcybiskupa Michalika

Wielkanocne kazanie abp. Michalika przywaliło mnie ciężarem swej treści. Chodzę, leżę, pracuję i myślę ciągle o tym, czym też ten mój pasterz się kierował, przyrównując nas, wszelkiej maści „drugosortowców”, do Targowicy?

Jarosław Kobzdej

5 kwietnia 2016 · Leave a comment

Kościół i Targowica – znowu

„Do konfederacji targowickiej, której efektem był II rozbiór Polski, przystąpili: prymas Michał Poniatowski, biskup inflancki Józef Kossakowski, biskup wileński Ignacy Massalski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, łucki Adam Naruszewicz, żmudzki Jan Giedroyć”.
– Paweł Wroński, GW, 29-03-2016

2 kwietnia 2016 · Leave a comment

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.