web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Manifest

 12620728_10153779386400336_751652358_o

My, skupieni w DOK, mieszkający za granicą Polacy, przyjaciele i zwolennicy demokracji,  jesteśmy zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się idei antydemokratycznych i nacjonalistycznych we współczesnym świecie. Chcemy wyrazić głośno swój sprzeciw i podjąć działania, których celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom tych samych praw, określonych przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka, bez względu na płeć, pochodzenie, przekonania, wyznanie, upodobania seksualne.

DOK – Democracy is OK to Kuźnia Demokracji. Pragniemy, aby każdy człowiek chcący aktywnie działać w jej obronie znalazł tu swoje miejsce. Jesteśmy świadomi, że istnieje wiele pozarządowych organizacji działających na całym świecie z podobną intencją – obrony praw jednostki poprzez instytucje demokratyczne. Czujemy się członkami globalnej rodziny wspierającej te same idee.

Nasze działanie jest długofalowe, nastawione na edukację społeczeństwa i rozpowszechnianie rzetelnej informacji. Pragniemy wyposażyć każdego obywatela w narzędzia umożliwiające świadome uczestnictwo w procesach demokratycznych tak, aby decyzje ważkie dla społeczeństwa podejmowane były z uwzględnieniem racjonalnej i pragmatycznej oceny rzeczywistości, nie zaś w imię ideologii, mitów czy uprzedzeń. Chcemy, aby obywatele zrozumieli, że od ich zaangażowania społecznego zależy los ich rodzin oraz dobra kondycja państwa i społeczeństwa.

Naszym priorytetem jest dzisiaj obrona młodej demokracji w Polsce poprzez współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i za granicą, poczynając od najważniejszego ruchu obywatelskiego, jakim jest Komitet Obrony Demokracji (KOD), informowanie o łamaniu Konstytucji oraz zasad państwa prawa. Jednak obrona demokracji powinna mieć wymiar globalny i nie może, w naszym mniemaniu, ograniczać się do jednego kraju. Tylko presja społeczeństw, organizacji i mediów międzynarodowych może obronić demokrację wszędzie tam, gdzie jest ona zagrożona. Dlatego kluczowym zadaniem, które sobie stawiamy, jest informowanie wspólnoty międzynarodowej o sytuacji w Polsce i innych krajach, w których dochodzi do działań niedemokratycznych.

Zapraszamy do Kuźni Demokracji, jaką jest DOK – Democracy is OK, nie tylko Polaków mieszkających za granicą, ale również tych żyjących w Polsce oraz obywateli innych krajów, którzy chcą działać na rzecz obrony demokracji i praw człowieka. Pragniemy też uczynić z tego miejsca forum wymiany poglądów na temat przyszłego kształtu dojrzałej demokracji, zapewniającej wszystkim równe szanse, chroniącej słabszych, stymulującej inicjatywę, inwestującej w edukację, kulturę i ochronę środowiska, sprzyjającej prowadzeniu racjonalnej polityki w świecie zmieniającym się żywiołowo i pełnym nowych zagrożeń.

Kuźnia to synonim ciężkiej i żmudnej pracy, której wymierne efekty są widoczne dopiero po dłuższym czasie. Będziemy silniejsi, jednocząc nasze wysiłki. Dołączcie do nas, wykuwajmy demokrację razem!

(Visited 2 254 times, 1 visits today)

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.