web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Home

ENGLISH language readers – please visit our newsroom.

Lecteurs de langue française – s’il vous plaît visiter notre salle de presse.

profil1My, skupieni w D.OK, mieszkający za granicą Polacy, przyjaciele i zwolennicy demokracji, jesteśmy zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się idei antydemokratycznych i nacjonalistycznych we współczesnym świecie. Chcemy wyrazić głośno swój sprzeciw i podjąć działania, których celem jest zapewnienie wszystkim  obywatelom tych samych praw, bez względu na ich płeć, pochodzenie, przekonania, wyznanie, upodobania seksualne. D.OK – Democracy is OK to Kuźnia Demokracji. Chcemy, aby każdy człowiek chcący aktywnie działać w jej obronie znalazł tu swoje miejsce. Jesteśmy świadomi, że istnieje wiele pozarządowych organizacji działających na całym świecie z podobną intencją – obrony praw jednostki poprzez instytucje demokratyczne. Czujemy się członkami globalnej rodziny wspierającej te same zasady i ideały.


Nous, les Polonais habitant à l’étranger, réunis dans D.OK (Democracy is OK) amis et partisans de la démocratie, sommes très inquiets par la prolifération des idées anti-démocratiques et nationalistes dans le monde contemporain. Nous voulons exprimer tout haut notre indignation et entreprendre des actions en vue d’assurer à tout citoyen les même droits, indépendamment de son sexe, son origine, ses convictions, sa confession, son orientation sexuelle. D.OK – Democracy is OK, c’est la forge de la démocratie. Nous voulons que tout individu qui souhaite s’engager pour la défendre y trouve sa place. Nous sommes conscients de la multitude des ONG agissant dans le même but – défendre les droits de l’Homme à travers les institutions démocratiques. Nous sommes membres d’une famille globale qui soutient les mêmes principes et idéaux.


Nasz list do: Europarlamentarzystów

(Visited 194 times, 1 visits today)

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.