web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

nasze wewnętrzne sprawy…

„Wszystkie konkretne sprawy, dotyczące naszych wewnętrznych spraw, zostaną rozwiązane zgodnie ze stanowiskiem partii i rządu”.

Władysław Gomułka, 24.10.1956

Kiedy kilka dni temu sprawujący urząd prezydenta Rzeczpospolitej Andrzej Duda wzywał podczas kampanii wyborczej górników do pomocy w wyeliminowaniu nieposłusznych sędziów oraz gardłował przeciw mówiącym „w obcych językach”, tym, którzy pamiętają nie tak znowu zamierzchłą historię PRLu, mogło się wydawać, że doświadczają przykrego déjà vu. Już w 1956 r. poprzednik pana Adrzeja, niejaki Władysław Gomułka, wzywał „pracujący lud stolicy”, by „pędził przecz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy”. Już wtedy te słowa brzmiały jak groźna farsa… Dzisiaj, powtórzone przez urzędującego prezydenta kraju, który 30 lat temu odrzucił komunistyczną dyktaturę, powinny zmuszać do pytania: Jak to się stało? Dlaczego do tego dopuściliśmy? Dlaczego tak szybko zapomnieliśmy?

Władysław Gomułka mówił wtedy m.in.:

Towarzysze! Obywatele! Ludu stolicy! 

(…) tu i ówdzie dochodzą do głosu siły wrogie socjalizmowi, wrogie sojuszowi polsko-radzieckiemu, wrogie władzy ludowej, siły, które chcą wykrzywić, zahamować i cofnąć socjalistyczną demokratyzację.

Towarzysze! Nie pozwólmy reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawać w poprzek naszej drogi. Wara im od czystego nurtu walki socjalistycznych i patriotycznych sił narodu! Pędźcie przecz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy! Władze państwowe ani na chwilę nie będą tolerować jakiejkolwiek akcji wymierzonej w polską rację stanu i przeciwko naszemu ustrojowi państwowemu (…).

Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy i całego kraju z wezwaniem: dość wiecowania i manifestacji! Czas przejść do codziennej pracy, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu.

Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym!

Niech żyje socjalizm!

Niech żyje Polska ludowa!

Źródło: „Trybuna Ludu” 25 października 1956

(bh)

(Visited 190 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.