web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Niezbywalne prawa

DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA. PRZESŁANIE ANTÓNIO GUTERRESA, SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ 10 GRUDNIA 2017 R.

Tegoroczny Dzień Praw Człowieka rozpoczyna obchody 70. rocznicy przyjęcia najbardziej wyczerpującej i dalekosiężnej umowy międzynarodowej na świecie. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ugruntowuje równość i godność każdego człowieka oraz stanowi, że podstawowym obowiązkiem każdego rządu jest zapewnienie wszystkim ludziom korzystanie ze wszystkich niezbywalnych praw i wolności.

Każdy z nas ma prawo do wolności wypowiedzi oraz prawo do podejmowania decyzji, które mają wpływ na nasze życie. Wszyscy mamy prawo do życia wolnym od wszelkich form dyskryminacji. Mamy prawo do edukacji, opieki zdrowotnej, korzystania z możliwości ekonomicznych oraz do godnych warunków życia. Mamy prawo do prywatności i sprawiedliwości. Te prawa dotyczą każdego z nas i możemy cieszyć się nimi każdego dnia. One stanowią fundament pokojowych społeczeństw i zrównoważonego rozwoju.

Od proklamacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku, prawa człowieka, obok pokoju i rozwoju, stanowią jeden z trzech filarów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chociaż łamanie praw człowieka nie zakończyło się wraz z przyjęciem Powszechnej Deklaracji, pomogła ona niezliczonej liczbie osób uzyskać więcej wolności i większe bezpieczeństwo. Deklaracja przyczyniła się do zapobiegania naruszenia praw, uzyskania sprawiedliwość za wyrządzone krzywdy oraz wzmocnienia krajowych i międzynarodowych instrumentów praw człowieka.

Mimo znacznych postępów, podstawowe zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka są wciąż wystawiane na próbę na całym świecie. Widzimy wzrastającą wrogość do przestrzegania praw człowieka oraz do ich obrońców ze strony osób czerpiących korzyści z wyzysku i dzielenia ludzi. Widzimy nienawiść, brak tolerancji i okrucieństwa oraz jesteśmy świadkami innych zbrodni. Takie postępowanie jest zagrożeniem dla nas wszystkich.

W tegorocznym Dniu Praw Człowieka, chciałbym uszanować obrońców i orędowników praw człowieka, pracowników ONZ, którzy każdego dnia pracują niekiedy w warunkach zagrażających życiu, aby bronić praw człowieka na całym świecie. Apeluję do ludzi i światowych przywódców, by opowiedzieli się za wszystkimi prawami człowieka: cywilnymi, politycznymi, ekonomicznymi, socjalnymi i kulturalnymi, oraz za wartościami leżącymi u podstaw naszych nadziei na sprawiedliwszy, bezpieczniejszy i lepszy świat dla każdego człowieka.

 

Źródło: UNIC WARSAW. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

(Visited 265 times, 4 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Information

This entry was posted on 10 grudnia 2017 by in FB, INNY, CZYLI BLIŹNI and tagged , .

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.