web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Komisarz Praw Człowieka w Warszawie

Katarzyna Wenta-Mielcarek, 06.12.2017

Kiedyś sufrażystki, chcąc zmienić uwłaczające im i zagrażające życiu prawo, wyszły na ulicę i rozbiły wszystkie wystawy w sklepach! Pokazały swoją wściekłość! Większość Polek biernie czeka, bojąc się otwarcie mówić o swoich poglądach!

6 grudnia Nils Muizniecks, Komisarz Praw Człowieka, spotkał się z przedstawicielkami niektórych organizacji feministycznych w Warszawie. Jako autorki Manifestu Wolnej Polki, petycji do Komisarza, od wielu miesięcy zabiegaliśmy o spotkanie z Komisarzem i zwrócenie uwagi na problemy Polek i coraz większe ograniczanie ich praw. Czekamy na jego relację!!!! Wiemy, że jest już dokument zredagowany przez Biuro Komisarza, zalecający prace nad zagwarantowaniem kobietom w Europie praw rozrodczych! Walka o bezpieczną aborcję dozwoloną przez prawo jest walką o przyszłość Europy. Czy Europa wpadnie w nurt nacjonalistyczny, a co za tym idzie model patriarchalny, czy popłynie z rzeką postępu? Od praw kobiet do dysponowania swoim ciałem zależy polityczna przyszłość Unii Europejskiej! Znacie metaforę o efekcie motyla? Oddaje ona fundamentalną zasadę teorii chaosu, według której drobna zmiana w tzw. warunkach początkowych w jednym miejscu może prowadzić do głębokich zmian gdzie indziej. Czy trzepot skrzydeł motyla może wywołać tornado w Brazylii? Dziś już wiadomo, że może. We Francji o mały włos nie doszło do wybrania zwolenniczki wyjścia z Unii Europejskiej, Marine Le Pen, na prezydentkę kraju! Powroty do ksenofobii, przekonania o wyższości własnej nacji oraz odbieranie praw kobietom to realne niebezpieczeństwa, przed którymi stoi Europa! Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje nad Wisłą odkąd do władzy doszło PiS!
Walka o bezpieczną aborcję dotyczy naszej przyszłości! Kiedyś sufrażystki, chcąc zmienić uwłaczające im i zagrażające życiu prawo, wyszły na ulicę i rozbiły wszystkie wystawy w sklepach! Pokazały swoją wściekłość! Większość Polek biernie czeka, bojąc się otwarcie mówić o swoich poglądach! (4 grudnia reprezentantki polskich organizacji feministycznych spotkały się w Berlinie z partią Grüne Jugend Berlin – Młodzi Zieloni i eurodeputowaną Terry Reintke, która walczy o prawa Polek. To wstyd, że o nasze prawa musi zabiegać eurodeputowana z Niemiec – ale w naszym kraju nikt nie chce podpaść Kościołowi, mającemu faktyczną władzę i pociągającemu za polityczne sznurki).
Europejscy Zieloni pytają: „Jak Wam pomóc”? I będą wspierać inicjatywę zmiany prawa dotyczącego aborcji w tych krajach Unii, w których jest ona niezgodna z rekomendacjami Rady Europy. Autorki Manifestu Wolnej Polki są w stałym kontakcie z Parlamentem i z Radą.
Musimy zdecydowanie opowiedzieć się za prawem do bezpiecznej, prawnie dozwolonej aborcji! Polki i Polacy, podpisujcie Manifest Wolnej Polki! Walczcie z nami o godność dla Was i waszych córek!!!! Popatrzcie na logo #ManifestWolnejPolki Te zamknięte oczy Polki! Podniesiona w górę ręka, niezdecydowana jeszcze, uśpiona jakby! Otwórzcie swe oczy szeroko, bo inaczej nigdy nie będziecie naprawdę wolne! Obudźcie się! Działajcie! Nie tolerujcie mowy wygłaszanej przez manipulujących Wami polityków, księży, znajomych. Dostęp do bezpiecznej aborcji jest gwarantem Waszego zdrowia i życia!!!!

(Visited 261 times, 3 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.