web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Czystki w Watykanie. Konserwatywny kardynał idzie na emeryturę

Bartosz Hlebowicz


Kardynał Gerhard Ludwig Müller. Źródło: Wikipedia

Papież Franciszek postanowił nie zatrzymywać na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary 70-letniego kardynała Gerharda Ludwiga Müllera, któremu 2 lipca skończyła się pierwsza, pięcioletnia kadencja. Müller, powołany na to stanowisko jeszcze przez papieża Benedykta XVI (Joseph Ratzinger sam nią kierował przez ćwierć wielu, zanim został papieżem), często różnił się z Franciszkiem w kwestiach wykładni dogmatów wiary.

Kongregacja Nauka Wiary to jedna z najważniejszych watykańskich instytucji, mająca chronić doktrynę katolicką przed „wypaczeniami”.

Kardynał Müller był jednym z kilkunastu kardynałów, którzy w październiku 2014 roku wystosowali do papieża Franciszka list, wyrażający zaniepokojenie przygotowywanym wówczas programem synodu do spraw rodziny. Obawiali się, że zjazd biskupów został zorganizowany w ten sposób, iż zamiast „wzmocnić godność małżeństwa i rodziny, może zostać zdominowany przez problem teologiczno-doktrynalny komunii dla osób rozwiedzionych, które potem brały ślub cywilny”.

Punktem spornym stała się też papieska adhortacja Amoris laetitia (Radość miłości) w 2016 roku, której jeden punkt sugerował dopuszczalność (w niektórych przypadkach) udzielania sakramentu komunii osobom rozwiedzionym, żyjącym w nowych związkach. I chociaż kardynał Müller napiętnował nazbyt ostrych krytyków papieża, sam nie podzielał jego otwartej postawy.

Z drugiej strony, Müllera, będącego wprawdzie protegowanym konserwatywnego Ratzingera, więcej łączy z Franciszkiem. Świadczy o tym napisana wspólnie ze słynnym teologiem peruwiańskim, księdzem Gustavo Gutiérrezem, książka Po stronie ubogich (2004), przyjmująca bliską papieżowi Franciszkowi teologię wyzwolenia za teologię katolicką. Włoskie wydanie tej książki (2013) Müller podarował Franciszkowi podczas prywatnej audiencji. Co ciekawe, Gutiérrez był celem ataków Ratzingera za „bezkrytyczną akceptację interpretacji marksistowskiej”.

W 2014 roku Müller wydał kolejną książkę – znów w „duchu Franciszka” – o „ubogim kościele dla ubogich”, do której wstęp napisał sam papież.

Jak wskazuje Paolo Rodari, komentator dziennika „La Repubblica”, być może nie tyle różnice doktrynalne, co wewnętrzne procedury Watykanu zadecydowały o losie Müllera: w ostatnich miesiącach usiłował mediować między kardynałami potępiającymi otwartość Amoris laetitia a papieżem i najwyraźniej z efektów jego pośrednictwa Franciszek nie był zadowolony.

Czy jednak taki pretekst wystarczyłby Franciszkowi? Trudno nie postrzegać decyzji Franciszka także w świetle afery pedofilskiej w Watykanie. Kardynał Müller był oskarżany o hamowanie prac papieskiej komisji opieki nad nieletnimi, którzy doświadczyli molestowania ze strony księży.  Kongregacja Nauki Wiary (do 1965 roku znana jako Święte Oficjum, a wcześniej Kongregacja Świętej Inkwizycji), na której czele stał kardynał Müller, jest także czymś w rodzaju ministerstwa sprawiedliwości. A zatem to stąd powinny wypływać oskarżenia wobec księży-pedofili.

Na znak protestu wobec postawy kardynała z pracy w komisji zrezygnowała na początku marca tego roku Marie Collins, która sama, jako nastolatka, była ofiarą przemocy seksualnej w Kościele.

(Kilka dni temu papież Franciszek odprawił 76-letniego australijskiego kardynała George’a Pella, odpowiedzialnego za finanse Watykanu, na którym ciążą poważne zarzuty przestępstw na tle seksualnym. Będzie próbował dowodzić swej niewinności przed sądem w Australii).

Kardynał Müller urodził się w Moguncji w 1947 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku, w latach 1986-2002 kierował katedrą katolickiej teologii dogmatycznej na uniwersytecie Ludwiga-Maximiliana w Monachium. W 2002 roku Jan Paweł II mianował go biskupem Ratyzbony. W 2012 roku papież Ratzinger powołał go do Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan, a także na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Jest wybitnym teologiem, autorem ponad 500 publikacji, w tym wielokrotnie wznawianej i tłumaczonej na hiszpański, włoski, węgierski i czeski 900-stronicowej rozprawy o katolickiej teologii dogmatycznej (1995).

Nowym prefektem Kongregacji Nauki Wiary papież mianował hiszpańskiego jezuitę Luisa Francisco Ladarię Ferrera, dotychczasowego sekretarza Kongregacji.

 

(Visited 231 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.