web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

O prawo do aborcji w całej Europie


Francuskie organizacje pozarządowe apelują o swobodny dostęp do aborcji w całej Europie i wzywają do ogólnoeuropejskiej mobilizacji w Światowym Dniu Działania na Rzecz Dostępnej i Legalnej Aborcji, 28 września 2017. W tym dniu przedstawicielki organizacji kobiecych z całej Europy złożą petycję w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W apelu nawiązują do sytuacji w Polsce i walki kobiet o liberalizację przepisów w naszym kraju. Z dumą informujemy, że Democracy is OK jest jedną z organizacji, które wezmą udział w tej mobilizacji. Dotąd w akcję włączyły się inne organizacje współpracujące z nami w Polsce i za granicą: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, TAK Trójmiejska Akcja Kobieca, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Association Défense de la Démocratie en Pologne (ADDP), Nous d’abord Pologne, Dziewuchy Dziewuchom Berlin, KOD UK.

Petycja: Domagamy się prawa do aborcji w całej Europie

Prawo do swobodnego dysponowania swoim ciałem jest podstawowym prawem kobiety.

Żaden demokratyczny kraj nie może negować tego prawa i ograniczać dostępu do niego.

Żądamy, aby rządy krajów europejskich, Parlament Europejski i Rada Europy były gwarantami tego podstawowego prawa kobiety.

Solidarnie ze wszystkimi Europejkami podpisujemy tę petycję, która zostanie złożona w Parlamencie Europejskim w Brukseli 28 września 2017 roku.

Apelujemy o prawo do aborcji w całej Europie!

Prawa kobiet, prawo do aborcji, prawo do zdrowia

Solidarnie ze wszystkimi europejskimi kobietami, pamiętając godną naśladowania walkę Hiszpanek w 2015 r. i Polek w roku 2016, żądamy, aby prawa kobiet, prawo do swobodnego dysponowania swoim ciałem, prawo do aborcji i do zdrowia były przestrzegane we wszystkich europejskich krajach i zostały uznane za prawa podstawowe, bez których nie może być mowy o równości w Europie.

Dzisiaj prawo do aborcji należy do kompetencji poszczególnych krajów europejskich.

Zupełny zakaz aborcji w Irlandii i na Malcie, dostęp do aborcji obwarowany drastycznymi obostrzeniami na Węgrzech i w Polsce to nie jedyne problemy w Europie. Nawet w krajach, w których prawo do aborcji zostało zalegalizowane, mamy lub możemy mieć do czynienia z jego kwestionowaniem poprzez utrzymanie w mocy klauzuli sumienia lekarzy (Włochy), brak istnienia odpowiednich struktur szpitalnych (Grecja, Bawaria), restrykcje dotykające personel szpitalny i likwidację ośrodków dokonujących aborcji przy okazji restrukturyzacji szpitali (Francja) oraz, we wszystkich krajach europejskich, poprzez dojście do władzy polityków wyznających ideologię kołtuństwa, wstecznictwa i konserwatyzmu.

Za pośrednictwem tego apelu wyrażamy nasze stanowcze przekonanie, że:

  • Dostęp do aborcji jest prawem należnym kobiecie
  • Aborcja to osobisty wybór kobiety – jej ciało należy do niej i to ona wybiera sposób, w jaki chce żyć
  • Konieczne jest uruchomienie finansowania w takim zakresie, aby ośrodki dokonujące aborcji i struktury planowania rodziny były dostępne dla wszystkich europejskich kobiet
  • Konieczne są społeczne kampanie informacyjne
  • Edukacja seksualna powinna być prowadzona wobec wszystkich kobiet i mężczyzn tak, aby byli oni w stanie dokonywać swobodnych i świadomych wyborów w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego
  • Problematyka technik aborcyjnych i pomocy psychologicznej musi stanowić integralną część programów kształcenia personelu medycznego
  • Klauzula sumienia profesji medycznych musi zostać zniesiona
  • Prawo poszczególnych państw w zakresie legalnych terminów aborcji powinno zostać zunifikowane i wzorować się na najbardziej postępowych krajach europejskich. Państwa europejskie powinny dążyć do całkowitej depenalizacji aborcji.

 

Wzywamy do mobilizacji w całej Europie 28 września 2017, Światowym Dniu Działania na Rzecz Dostępnej i Legalnej Aborcji. Niech każdy kraj wystąpi z postulatami zmierzającymi do ujednolicenia prawa dotyczącego praw kobiet w całej Europie.

 

Pierwsze solidaryzujące się organizacje:

Francja : Marche Mondiale des Femmes, Le Planning Familial, CADAC, ANCIC, La CLEF, Collectif Tenon, CNDF, Les effronté-es, Osez le Féminisme, Femmes Solidaires, Nuit Féministe, Regards de Femmes, Ligue du droit International des Femmes, Nous d’abord Pologne, Alliance des Femmes pour la Démocratie, Ruptures, Réseau Féministe Ruptures, Elles sans Frontières, Assemblée des Femmes, Chiennes de Garde, FEMEN, Coordination Lesbienne en France, FièrEs, Libres MarianneS, Attac Genre, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), Encore féministes ! Organisation Femmes Égalité, Association nationale des Études féministes, Collectif Midi-Pyrénées pour les Droits des Femmes, Émission Femmes Libres Radio Libertaire, PF35, Zéromacho, Coordination nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Ligue des droits de l’Homme, US Solidaires, CGT, Confédération CFDT, FSU, UNEF SNPES Pjj, SUD Santé Sociaux, CGT Santé et Action sociale, Ensemble, Commission féministe EELV, PCF, MJCF, Alternative Libertaire, NPA, Alternative et autogestion, Sauvons l’Europe……

Polska:  Association Défense de la Démocratie en Pologne (ADDP), DOK Democracy is OK, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, TAK Trójmiejska Akcja Kobieca, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, Stowarzyszenie Kongres Kobiet …

Belgia : Parti des travailleurs de Belgique (PTB), Marche mondiale des Femmes Belgique/ Wereldvrouwenmars vzw, Université des femmes , Synergie Wallonie, Flora, Firefec , Comité international péruvien, Le Monde selon les femmes, Caravane féministe , Lobbying européen des Femmes, CSC,

Szwajcaria : Marche Mondiale des Femmes Suisse

Niemcy : Dziewuchy Dziewuchom Berlin

Wielka Brytania : KOD UK

Oczekujemy na Wasze przedstawicielki w Brukseli 28 września 2017

Liczymy na Wasza mobilizację w całej Europie około 28 września 2017

 

(Visited 213 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.