web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

KOD-zagranica żyje! I działa:


Z okazji Święta Konstytucji grupy i stowarzyszenia wspierające KOD wystosowały list otwarty do Fransa Timmermansa, wiceprezydenta Komisji Europejskiej. Oto polskie tłumaczenie, a poniżej oryginalna wersja angielska.

Szanowny Panie Przewodniczący,

3. maja obchodzimy w Polsce Święto Konstytucji. Tego dnia świętujemy 226 rocznicę ogłoszenia przez polski Sejm 3. maja 1791 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Była to nie tylko pierwsza w Europie zapisana konstytucja, ale również pierwszy taki dokument wyraźnie określający jeden z najważniejszych filarów demokracji – podział władz w państwie na wykonawczą, legislacyjną i sądowniczą.

Obecnie właśnie ten fundamentalny punkt jest w Polsce zagrożony i niszczony przez obecne władze. Wybrane demokratycznie, lecz działające na szkodę demokracji, głównie poprzez próby przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym i niezależnym sądownictwem.

To właśnie było powodem rozpoczęcia przez Komisję Europejską procedury praworządności wobec Polski.

Dlatego chcielibyśmy w tym dla nas szczególnym dniu – Święcie Konstytucji – przypomnieć KE o nadal istniejącym, a nawet pogłębiającym się kryzysie konstytucyjnym w Polsce oraz próbach upolitycznienia i kontroli nad niezależnym dotąd sądownictwem.

Przykładami są nieprawomocne przejęcie w grudniu 2016 Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wyznaczone przez rządzącą partię PiS, jak i zmiany ustawy dotyczące sądownictwa w 2017 forsowane przez obecny rząd i większość parlamentarne, niezgodne z konstytucją RP.

Nadal jest wielu Polaków wierzących w idee demokracji i w wartości UE.

Z tego powodu potrzebujemy Państwa ciągłego wsparcia by doprowadzić do powrotu praworządności w Polsce.

Podpisani:

Polskie grupy zagranicą wspierające Komitet Obrony Demokracji:

KOD Australia and Oceania– Dorota Steinberg
KOD Austria – Janusz Walkowiak
KOD France – Joanna Lassere
KOD Germany – Arkadiusz Lewandowski
KOD Portugal – Kamil Otto Walter Popławski
KOD Switzerland – Jacek Cichoń
KOD USA – Peter Wlodarczyk, Tomasz Kokociński
KOD USA West – Dobiesław Pałeczka
KOD UK – Magda Szabert, Małgorzata Halewell, Tyla Arabas, Antoni Otffinowski, Joanna Gos
Democracy is OK (DOK) – Natasza Quelvennec, Bartosz Hlebowicz, Krysia Kierebinski

 

A oto oryginał:

Publikacja z zgodą portalu KOD grupa Berlin

Wersja angielska bardziej przyjazna dla oka:

Mr. Frans Timmermanns
Vice­President of the European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruxelles
BELGIUM

03.05.2017

Mr. Vice­President,

We are writing to you to thank you for your ongoing support of the rule of law in Poland. On 3rd May Poland marks the Constitution Day. We celebrate the 226th anniversary of the signing of the Constitution of the 3rd May by the Polish Parliament in 1791. Not only it was this the first written constitution in Europe, but also the first document of this kind outlining a clear definition of one of the cardinal rules of democracy – the separation of powers in the state, the executive, legislative and judiciary.

At present, this very rule is under threat and is being destroyed by the Polish government. The democratic elected Government of Poland ruins our democracy by its attempts to take control of the Constitutional Tribunal and independent judiciary.

These attempts have become the reasons for instigating proceedings by the European Commission in support of the Rule of Law in Poland. This is why we would like, on this important to us a day – the Constitution Day – to remind the European Commission of the continued and deepening constitutional crisis in Poland and of the ongoing efforts of our Govermnent to take political control of the independent judiciary.

The examples of these efforts are the unlawful takeover of the Constitutional Tribunal in December 2016 by the persons nominated by the ruling Law and Justice party, the unconstitutional changes to the Act on the judiciary in 2017 imposed by the present government and parliamentary majority.

There are still so many Poles who believe in the ideas of democracy and the values of the EU. For this reason we need your continued support in returning the Rule of Law to Poland.

Yours sincerely,

Polish groups abroad supporting the Comitee for the Defence of Democracy (Komitet Obrony Demokracji ­KOD):
KOD Australia and Oceania– Dorota Steinberg KOD Austria – Janusz Walkowiak
KOD France –Joanna Lassere
KOD Germany – Arkadiusz Lewandowski
KOD Portugal – Kamil Otto Walter ­Popławski
KOD Switzerland – Jacek Cichoń
KOD USA ­ Peter Wlodarczyk, Tomasz Kokociński
KOD USA West –Dobiesław Pałeczka
KOD UK ­ Magda Szabert, Małgorzata Halewell, Tyla Arabas, Antoni Otffinowski, Joanna Gos
Democracy is OK (DOK) ­ Natasza Quelvennec, Bartosz Hlebowicz, Krystyna Kierebinski

This statement is not an official statement of the Polish association Komitet Obrony Demokracji ­KOD.

(Visited 335 times, 2 visits today)

5 comments on “KOD-zagranica żyje! I działa:

 1. maciek bildziuk
  5 maja 2017

  You Bastards!
  Asking for sanctions under foreign thrones. You are Traitors!
  There is no explanations to do this but treason.

  • Bartosz Hlebowicz
   5 maja 2017

   Dear Maciej Bildziuk,
   Try to read and understand. Poland is a part of European Union because such was the will of Polish citizens. UE guarantees the rights of the citizens in their own countries (have you ever heard of the Tribunal in Starsburg?). Whenever any of the states of the European Union violates its citizens rights, the citizens can sue their State in Strasburg.
   This may seem very complicated for some younger minds, but please don’t cease efforts to understand it. You can be much more than the mouth which repeats rubbish delivered by politicians.

  • Bartosz Hlebowicz
   1 lutego 2018

   Well, have a good day. And read some books from time to time.

 2. maciej bildziuk
  29 stycznia 2018

  Have you ever heard about honour? You are just antipolish scum… no explanations … not necesary in that clear case..

 3. maciej bildziuk
  26 kwietnia 2018

  Yes i have heard. That is why i call you bastards!
  Your time is over… will you change name for another or just go to history?
  Poland is still independient and our thiefs and traitors are going to polish prison…
  Without regards to you 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.