web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

O otwartości


Andrzej Wajda, ur. 2.03.1926 w Suwałkach. Reżyser filmowy i teatralny, senator, Kawaler Orderu Orła Białego, założyciel krakowskiego centrum sztuki japońskiej "Manggha". Fotografia przedstawia reżysera przy pracy nad filmen "Ziemia Obiecana" 1974. Fotograf nieznany. Z otwartego archiwum Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Wajda#/media/File:Andrzej_Wajda_1974.jpg

Andrzej Wajda, ur. 2.03.1926 w Suwałkach. Reżyser filmowy i teatralny, senator, Kawaler Orderu Orła Białego, założyciel krakowskiego centrum sztuki japońskiej „Manggha”. Fotografia przedstawia reżysera przy pracy nad filmen „Ziemia Obiecana” 1974. Fotograf nieznany. Z otwartego archiwum Wikipedii 


 

Sztuka pozwala na to i wal­czy o to, żeby mieć indy­wi­du­alne spoj­rze­nie. Wielcy arty­ści, któ­rzy stwo­rzyli wiel­kie dzieła, np. Van Gogh, byli nie­zau­wa­żeni za życia, bo to nie był ich czas. Sztuka powstaje w spo­sób nie­świa­domy. Ktoś podąża w okre­ślo­nym kie­runku i czeka, żeby­śmy my zachwy­cili się jego wol­no­ścią, jego nie­za­leż­no­ścią, jego wizją świata, któ­rej przed­tem nie było.

(…)

Jeżeli mogę coś powie­dzieć jako stary czło­wiek – dobrze jest być otwar­tym, bo nie wia­domo, skąd przyj­dzie to, co nas czeka, co jest dla nas, a jeżeli nie dasz temu szansy, to do cie­bie nie przyj­dzie. Jeżeli się zamy­kasz i jesteś nie­za­do­wo­lony, ale nie idziesz nigdzie, nie szu­kasz zado­wo­le­nia gdzie indziej, cho­ciaż widzisz, że to nie jest twoje miej­sce, to nie miej pre­ten­sji do nikogo. Niestety nikt, naj­lepsi peda­go­dzy nie mogą tego zała­twić, jeżeli nie ma woli, jeżeli nie ma chęci.

 

Andrzej Wajda w wywiadzie dla portalu niezlasztuka.pl

(Visited 131 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Information

This entry was posted on 31 października 2016 by in FB, KULTURALNIE, Z ZIEMI WOLSKIEJ and tagged , .

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.