web analytics

DOK – Democracy is OK

Kuźnia Demokracji

Liberté, égalité, sororité – Wolność, równość, siostrzeństwo


szumowska-i-binoche


Simone de Beauvoir a écrit: „N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant.”
Ne l’oublions jamais. En Pologne les gouvernements successifs ont remis ces droits en question. Le gouvernement conservateur au pouvoir veut durcir une loi anti-IVG, déjà extrêmement restrictive. Grâce à la mobilisation de la première grêve de femmes le 3 octobre dernier, les Polonaises ont gagné une première bataille, mais pas la guerre… Nous aussi, nous devons rester vigilantes. Les Polonaises sont nos voisines européennes. Ce qui se passe aujourd’hui en Pologne peut nous arriver en France ou dans un autre pays. Dans les prochains jours nous témoignerons de la solidarité avec nos soeurs polonaises à Bordeaux et dans d’autres villes européennes!

Nous revendiquons les droits reproductifs conformes aux standards des pays européens pour les Polonaises!  #FemmesSansFrontières (regarde notre vidéo).

Simone de Beauvoir pisała: „Nigdy nie zapominajcie, że każdy kryzys polityczny, gospodarczy czy religijny jest okazją do zakwestionowania praw kobiet. Te prawa nie są nam dane na zawsze. Musicie pozostać czujne przez całe życie”.
Nigdy o tym nie zapominajmy. Kolejne rządy w Polsce zakwestionowały te prawa. Obecna ekipa rządząca dąży do zaostrzenia już i tak niezwykle restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Dzięki mobilizacji podczas pierwszego ogólnopolskiego strajku, kobiety wygrały pierwszą bitwę, ale wojna jeszcze przed nimi… My też musimy pozostać czujne. Polki są naszymi europejskimi sąsiadkami. To, co dzieje się dzisiaj w Polsce może wkrótce zdarzyć się we Francji bądź w innym kraju. W najbliższych dniach w Bordeaux i innych miastach na całym świecie okażemy solidarność z naszymi polskimi siostrami!

Żądamy praw reprodukcyjnych zgodnych ze standardami krajów europejskich dla Polek!  #KobietyBezGranic  (zobacz nasze video).

tract-rassemblement-23-octobre-2016

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie

Najpopularniejsze:

No top posts yet

License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.