web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Szwecja – miłosierdzie stosowane

Krysia Kierebinski


Msza LGBT


Sztokholm 31/07/2016.

Dziś wieczorem w kościele Storkyrkan (Wielki kościół) miała miejsce uroczysta msza kończąca festiwal Pride 2016. Nazwano ją Mszą Miłości i oczywiście mile widziani byli wszyscy, nie tylko osoby identyfikujące się jako homo -, bi -, czy transseksualne. Kościół Stokyrkan nie jest jakimś niszowym kościółkiem na obrzeżach miasta, ale świątynią z tradycjami, tu odbywa się każde rozpoczęcie nowej kadencji parlamentu, tu biorą śluby i chrzczą swoje dzieci członkowie rodziny królewskiej. Dziś wypełnił się tłumem, który nie jest mile widziany w innych kościołach.

Przy wejściu każdy przybyły dostawał broszurkę z porządkiem liturgii i tekstem zaplanowanych psalmów. Jest w niej również krótka historia Mszy Miłości:

Te tematyczne msze w kościele Storkyrkan zaczęto odprawiać w latach 1980. z inicjatywy Ludviga Jönssona, ówczesnego dziekana diecezji sztokholmskiej. Wielokrotnie wsłuchiwał się on w głos osób homoseksualnych, które uważały, że nie ma dla nich miejsca ani w kościele ani w parafiach.

EKHO Stockholm, ekumeniczna grupa zrzeszająca osoby ze społeczności HBTQ, od samego początku była aranżerem mszy, które maja charakter ekumeniczny.

Wiele się wydarzyło od początku lat 80.. To co kiedyś nazywało się Tygodniem Wyzwolenia Homoseksualistów przybrało formę festiwalu Pride a wszyscy, którzy się kochają mogą w Kościele Szwedzkim zawrzeć związek małżeński. Nie można jednak powiedzieć, że cel został osiągnięty. Uprzedzenia i dyskryminacja są wszędzie wokół nas, w różnych formach. W walce, by homo-, bi-, transseksualiści oraz osoby ze społeczności queer mogły czuć się wolne i równouprawnione, jeszcze długa droga przed nami.

Z Polski właśnie odjeżdża Papież Franciszek. Czy w licznych swych wypowiedziach wspomniał o równym traktowaniu bliźnich, o wzajemnym szacunku, o miłosierdziu? Owszem, wielokrotnie. Słuchający tłum młodzieży i mocno przeżywające wizytę papieża miliony Polaków, nie powinni mieć żadnych wątpliwości co do zasad postępowania wobec drugiego człowieka. Miłosierdzie to dobroć i współczucie, nie mylmy go jednak z litością; Pride to przecież duma.

Na krótko przed wizytą Franciszka publikowaliśmy list otwarty skierowany do niego przez rodziców dzieci identyfikujących się ze społecznością LGBT. Było to wołanie o znalezienie również i dla nich miejsca w polskim kościele.

 


Kościół Storkyrkan leży w obrębie sztokholmskiego Starego Miasta i bliskiej odległości od Zamku Królewskiego

Kościół Storkyrkan leży w obrębie sztokholmskiego Starego Miasta i w bliskiej odległości od Zamku Królewskiego


Plakat infotmuje o Mszy miłości i wymienia nazwiska prowadzących ją duchownych

Plakat infotmuje o Mszy miłości i wymienia nazwiska prowadzących ją duchownych


W przykościelnym ogrodzie grupa organizatorów wita wiernych

W przykościelnym ogrodzie grupa organizatorów wita wiernych


Na krótko przed roypoczęciem nabożeństwa kościół jest już zapełniony. Przy wejściu roydawane są broszurki z porządkiem liturgii i tekstami psalmów.

Na krótko przed rozpoczęciem nabożeństwa kościół jest już zapełniony. Przy wejściu rozdawane są broszurki z porządkiem liturgii i tekstami psalmów.


Krajowy Związek Grup Ekumenicznych zrzesza chrześcijan identyfikujących się jako homo-, bi-, transseksualni pod hasłami: Miłość, Otwartość, Wspólnota, Wpływ

Krajowy Związek Grup Ekumenicznych zrzesza chrześcijan identyfikujących się jako homo-, bi-, transseksualni pod hasłami: Miłość, Otwartość, Wspólnota, Wpływ


Msza zaraz się zacznie. Przed ołtarzem tłumaczka na język migowy i pani pastor w zielonym ornacie.

Msza zaraz się zacznie. Przed ołtarzem tłumaczka na język migowy i pani pastor w zielonym ornacie.


Mini-śpiewnik, specjalnie na tę okazję

Mini-śpiewnik, specjalnie na tę okazję


PS
Długo się zastanawiałam nad użyciem w tytule słowa miłosierdzie. Przypisana mu ikonografia narzuca wizję nawróconego grzesznika, któremu wspaniałomyślnie wybaczamy. Jednak definicja słownikowa to dobroć, współczucie. W ostatnich dniach, podczas wizyty papieża w Polsce, doświadczyliśmy niebywałej ekspansji miłosierdzia, jeszcze nie tego rzeczywistego, ale wspominanego w modlitwach, śpiewach, przemówieniach, kazaniach… Za słowami powinny iść czyny; do tego chciałam w tytule nawiązać.

(Visited 280 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.