web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Kościół a tęcza

 List otwarty rodziców osób LGBT do Papieża Franciszka


Z archiwum Pixabay https://pixabay.com/en/rainbow-church-mountain-870363/

Z archiwum Pixabay


Rodzice osób LGBT z całej Polski, nie mogąc i nie chcąc godzić się na dyskryminację swych dzieci mającą miejsce w polskim Kościele Katolickim, wystosowali list otwarty do Papieża Franciszka z okazji Jego uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży. Podpisało go 16 osób. Wiedzą, że list do Adresata dotarł.  Oto jego treść:

Wielebny Ojcze Święty!

Wobec zbliżającej się pielgrzymki do Polski związanej z obchodami Światowych Dni Młodzieży, my, rodzice osób LGBT, pozwoliliśmy sobie zwrócić się do Waszej Świątobliwości z prośbą o pomoc. Kierują nami troska i obawy o losy i przyszłość naszych dzieci. Lęk, który odczuwamy, jest uzasadniony, gdyż w naszym społeczeństwie bardzo rozpowszechniona jest homofobia.

Zwracamy się do Waszej Świątobliwości, gdyż widzimy w Ojcu Świętym autorytet i Obrońcę Praw Człowieka.

Większość wierzących Polaków jest katolikami. Kościół katolicki bardzo silnie kształtuje opinię publiczną. Katechizm Kościoła rzymskokatolickiego, który jest przewodnikiem zasad moralnych dla osób wierzących, odnosi się do osób homoseksualnych w takich słowach (KKK, 2358):

„Znaczna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Osoby takie nie wybierają swojej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować je z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.”

Dlaczego więc wśród polskich katolików jest tyle homofobii? Dlaczego księża nie przypominają w swoich kazaniach, że osoby LGBT to również dzieci boże i tylko Bóg ma prawo je osądzać?

Nasze dzieci na co dzień spotykają się z atakami nienawiści, przemocą słowną, a nawet fizyczną tylko dlatego, że tak zostały stworzone przez Boga. Homoseksualność nie jest przecież chorobą, którą można leczyć, jest naturalnym sposobem istnienia. Mimo to, osoby homoseksualne czują się zmuszone do ukrywania swojego istnienia.

Społeczeństwo polskie jest bardzo nietolerancyjne, a każda inność prowadzi do dyskryminacji (najbardziej odczuwalna jest jednak dyskryminacja na tle orientacji seksualnej).

A przecież Pismo Święte opisuje historię Dawida i Jonatana, którzy darzyli siebie wielką miłością. Sam Jezus nigdy nie wypowiadał się na temat miłości osób tej samej płci.

Niestety, negatywna postawa wobec osób homoseksualnych w ostatnim okresie bardzo się nasiliła. Powszechne są napady na placówki działające na rzecz osób homoseksualnych, podpalanie symboli LGBT, pobicia osób nieheteroseksualnych.

Zamiast współczucia rodzinom, narasta fala homofobii. Wręcz odzywają się niepokojące środowiska, nawołujące do podobnych czynów. Brakuje stanowczego sprzeciwu na ataki na środowiska LGBT. Tylko głos Waszej Świątobliwości może powstrzymać następną tragedię.

Osoby LGBT są wykluczone z Kościoła, chociaż wiele z nich wierzy w Boga, chce praktykować i pielęgnować swoją wiarę. Msze Święte dla osób homoseksualnych, rekolekcje są odprawiane w ukryciu, w tajemnicy. Nieliczni księża potrafią wczuć się w ich sytuację.

Dla nas, rodziców jest to również bardzo bolesne i trudne do przyjęcia, dlatego, że dotyka nasze dzieci, które kochamy. Dlaczego Kościół biernie przygląda się takiemu traktowaniu bliźniego?

My, rodzice z całego serca prosimy Ojca Świętego o wstawiennictwo i modlitwę za nasze homoseksualne dzieci, które są dobrymi, wrażliwymi, mądrymi, wartościowymi ludźmi. Słowa Waszej Świątobliwości to naprawdę jedyny sposób, by powstrzymać nienawiść, która jest skierowana w stronę naszych dzieci i naszych rodzin. Błagamy Cię, Ojcze Święty o takie słowo, które pomoże naszym dzieciom żyć godnie, bez strachu i nienawiści.

Jednocześnie zapewniamy Ojca Świętego o naszej modlitwie i życzymy dużo zdrowia i siły w służbie Bogu i ludziom.

Bardzo czekamy na przyjazd Ojca Świętego do Polski i mamy wielką nadzieję, że usłyszymy słowa otuchy i wsparcia dla nas rodziców i naszych dzieci.

Z Chrystusowymi pozdrowieniami.

Rodzice osób LGBT

 

List wystosowano w trzech językach; polskim, włoskim i angielskim. Na prośbę Rodziców o nagłośnienie sprawy odpowiedział Magazyn społeczno-polityczny „Echa Społeczne”.

(Visited 307 times, 3 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.