web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Za Europą i jej wartościami. Włoska prasa o manifestacji 7 maja

(Reuters)

(Reuters)

Przynajmniej 240 tys. na ulicach Warszawy.

Przynajmniej 240 tys. na ulicach Warszawy. Za Europą i jej wartościami, przeciw neokonserwatywnemu rządowi z jego eurosceptycyzmem. To największa manifestacja w Warszawie od 1989 roku. Policja mówi o 45 tysiącach, lecz organizatorzy odpowiadają, że policja – zgodnie z zaleceniami rządu nie liczy manifestantów na wszystkich ulicach.

Demonstrację zorganizowała „Wolność, Równość, Demokracja” – tak się nazywa nowa koalicja opozycji demokratycznej. Kontrmanifestacja nacjonalistyczna zgromadziła zaledwie tysiąc osób. „Jesteśmy w Europie i w Unii Europejskiej i chcemy tutaj pozostać, jesteśmy przeciw atakowaniu UE i wolności przez ten rząd”. Demonstracja została zorganizowana przez Mateusza Kijowskiego i Ryszarda Petru oraz Platformę Obywatelską. Tak dla Europy, nie dla zwrotu w kierunku autorytaryzmu. Przez godziny całe centrum Warszawy było zablokowano przez pochód. Protest jest skierowany przede wszystkim przeciwko ustawom rządowym, które według opozycji, a nawet według UE zablokowały Trybunał Konstytucyjny, po wcześniejszym przeprowadzeniu czystek w mediach publicznych. Opozycja domaga się rozmów z Brukselą, zarówno w sprawie wolności, jak i w sprawie imigrantów, których polski rząd nie chce przyjąć. “Ten rząd osłabia i izoluje Polskę zarówno na rynkach światowych, jak i europejskich, sprawia, że Polsce grozi kompletna izolacja albo zdominowanie przez Moskwę. Wzrost manifestacji antyrządowych – coraz liczniejszych w dużych aglomeracjach miejskich z klasą średnią, wykształconą i proeropejską, a ignorowany przez nieuświadomioną i konserwatywną ludność wiejską i biedniejszą – stwarza dla rządu problem, którego nie może zlekceważyć. „Chcą tylko stworzyć podziały i zapobiec stworzeniu silnej Polski”, mówi rzecznik rządu. W ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony przez agencje miedzynarodowe rating dla Polski. W ostatnich dniach Warszawa z Budapesztem powiedziały stanowcze „nie” dla decyzji UE w sprawie sprawiedliwego rozdziału imigrantów. Polska, Węgry i reszta krajów wschodnich UE i NATO, pomimo że po części zawdzieczają swój rozwój pomocy z Brukseli, odmawiają jakiejkolwiek solidarności z krajami zachodnimi UE, przede wszystkim takimi jak: Niemcy, Szwecja, Włochy, Austria i Grecja, które zmagają się z olbrzymią liczbą imigrantów. Opozycja polska nie dąży do „zderzenia czołowego”, przeciwnie: co dzień postulują o konstruktywny dialog z rządem. Niestety w odpowiedzi otrzymują oskarżenia o zdradę lub w najlepszym wypadku o postawę antypatriotyczną. Rząd Beaty Szydło, wierny Jarosławowi Kaczyńskiemu, utrzymuje: „większość absolutna wyborców dała nam wyraźny mandat”. Polska niestabilność i nieprzewidywalność ciążą obiektywnie na teraźniejszości i przyszłości UE, zważywszy także na pozycję geopolityczną, gospodarczą, polityczną i militarną kraju.

La Repubblica

(Oprac. Jolanta Kruszka)

Polonia, 240mila in marcia contro il governo e per l’Europa

 

 

(Visited 81 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.