web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Kościół i Targowica – znowu

z19835989Q,Abp-Jozef-Michalik_Cacek bablel

W Gazecie Wyborczej Paweł Wroński komentuje słowa jednego z największych tuzów intelektualnych Kościoła polskich katolików, arcybiskupa Józefa Michalika, który raczył był oświadczyć, że „nowa targowica” oskarża na forach międzynarodowych własny kraj i nawołuje do nienawiści wobec Polaków.

Paweł Wroński:
„Przypomnijmy, w 1792 r. konfederację targowicką poparła zdecydowana większość ówczesnych władz kościelnych. Targowiczanie uważali za zdrajców i despotów twórców Konstytucji 3 maja. Przodek abp. Michalika na urzędzie, biskup przemyski Michał Sierakowski, błogosławił Akt Generalny Konfederacji Obojga Narodów 11 września 1792 roku. Akt, który był uwieńczeniem zwycięstwa wojsk konfederatów i carycy Katarzyny II nad armią królewską dowodzoną przez ks. Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę. Błogosławił konfederację papież Pius IV, widząc w Konstytucji 3 maja 1791 roku dzieło jakobinów.

To musiała być bardzo patriotyczna uroczystość. Nikt piękniej nie pisał o miłości Ojczyzny i patriotyzmie niźli targowiczanie (…)

Do konfederacji targowickiej, której efektem był II rozbiór Polski, przystąpili: prymas Michał Poniatowski, biskup inflancki Józef Kossakowski, biskup wileński Ignacy Massalski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, łucki Adam Naruszewicz, żmudzki Jan Giedroyć. Mniej lub bardziej otwarcie sprzyjała jej większość biskupów”.

 

Więcej:

 

KOMENTARZ:

Wroński przypomina, że niektórzy biskupi, którzy poparli targowicę, zawiśli na szubienicy. Interesujące, że pan Michalik właśnie teraz o targowicy sobie przypomniał. Oznacza to, że albo naprawdę nie stać go choćby na minimum wysiłku intelektualnego, albo liczy na całkowitą amnezję polskiego narodu. Jak dotąd, sojusz Kościoła polskich katolików z narodem o przytępionej pamięci sprawdza się. Ale czy będzie tak zawsze?
(bh)

 

(Visited 682 times, 77 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie

License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.