web analytics

DOK – Democracy is OK

„Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich – nie czekajcie dłużej. Trzeba zmienić tę władzę jak najszybciej, zanim doszczętnie zniszczy nasz kraj; zanim całkowicie pozbawi nas wolności”. – Piotr Szczęsny, "szary człowiek" (19.10.2017)

Kościół i Targowica – znowu

z19835989Q,Abp-Jozef-Michalik_Cacek bablel

W Gazecie Wyborczej Paweł Wroński komentuje słowa jednego z największych tuzów intelektualnych Kościoła polskich katolików, arcybiskupa Józefa Michalika, który raczył był oświadczyć, że „nowa targowica” oskarża na forach międzynarodowych własny kraj i nawołuje do nienawiści wobec Polaków.

Paweł Wroński:
„Przypomnijmy, w 1792 r. konfederację targowicką poparła zdecydowana większość ówczesnych władz kościelnych. Targowiczanie uważali za zdrajców i despotów twórców Konstytucji 3 maja. Przodek abp. Michalika na urzędzie, biskup przemyski Michał Sierakowski, błogosławił Akt Generalny Konfederacji Obojga Narodów 11 września 1792 roku. Akt, który był uwieńczeniem zwycięstwa wojsk konfederatów i carycy Katarzyny II nad armią królewską dowodzoną przez ks. Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę. Błogosławił konfederację papież Pius IV, widząc w Konstytucji 3 maja 1791 roku dzieło jakobinów.

To musiała być bardzo patriotyczna uroczystość. Nikt piękniej nie pisał o miłości Ojczyzny i patriotyzmie niźli targowiczanie (…)

Do konfederacji targowickiej, której efektem był II rozbiór Polski, przystąpili: prymas Michał Poniatowski, biskup inflancki Józef Kossakowski, biskup wileński Ignacy Massalski, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, łucki Adam Naruszewicz, żmudzki Jan Giedroyć. Mniej lub bardziej otwarcie sprzyjała jej większość biskupów”.

 

Więcej:

 

KOMENTARZ:

Wroński przypomina, że niektórzy biskupi, którzy poparli targowicę, zawiśli na szubienicy. Interesujące, że pan Michalik właśnie teraz o targowicy sobie przypomniał. Oznacza to, że albo naprawdę nie stać go choćby na minimum wysiłku intelektualnego, albo liczy na całkowitą amnezję polskiego narodu. Jak dotąd, sojusz Kościoła polskich katolików z narodem o przytępionej pamięci sprawdza się. Ale czy będzie tak zawsze?
(bh)

 

(Visited 937 times, 10 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najpopularniejsze:


License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

W blog Democracy is OK D.OK zamieszczamy teksty, których tematyka jest zgodna z ideami wyrazonymi w naszym Manifescie, jednak za tresc artykulow i wyrazone w nich opinie odpowiedzialni są tylko i wylącznie ich autorzy.